Sale! Manual de producció ecològica de llavors i planter d'hortícoles

Manual de producció ecològica de llavors i planter d'hortícoles

Nou producte

Autores: Neus Vinyals i Xènia Torras

Editorial: CEDRICAT

253 pàgines 

Tamany: 21x21 cm.

Més detalls

6,00 € amb impostos

Més informació

ÍNDEX
1. Introducció

2. El punt de partida: principis ecològics i genètics per a la producció ecològica de llavors i planter 2.1. La importància de les reserves fitogenètiques en la producció agrària ecològica 2.1.1. La biodiversitat, punt clau de la conservació de la vida al nostre planeta 2.1.2. La biodiversitat agrícola, patrimoni de la humanitat en perill 2.1.3. Els recursos fitogenètics i la producció agrària ecològica 2.1.4. La contradicció de l’agricultura ecològica i les varietats locals 2.2. Selecció i millora productiva de varietats hortícoles 2.2.1. Varietats tradicionals: millorades o no? 2.2.2. Selecció i millora genètica en la història de la humanitat 2.2.3. Principis bàsics de genètica aplicats a la selecció i millora de varietats 2.2.4. Bases de la millora genètica de les plantes 2.2.5. La millora de varietats locals: qui la pot fer?
3. Especificacions tècniques per a la producció ecològica de llavors i planter 3.1. Planificació del calendari i els espais 3.1.1. Autoproducció de llavors o planter per a ús a la pròpia finca (AP) 3.1.2. Producció de llavors o planter per a la seva venda a tercers (PC) 3.1.3. Planificació per a la producció de llavors 3.1.4. Planificació en la producció de planter 3.1.5. Les eines de la planificació 3.2. Especificacions tècniques per a la producció de llavors 3.2.1. Què vol dir obtenir llavors de qualitat 3.2.2. Producció de plantes per a l’obtenció de llavor ecològica 3.2.3. Pautes i criteris agronòmics generals per a la producció de plantes porta-granes 3.2.4. Sembra 3.2.5. Collita 3.2.6. Tractaments post-collita 3.2.7. Conservació i emmagatzematge de la llavor 3.2.7.1. Materials i recipients per a la conservació de les llavors 3.2.7.2. Condicions per a la conservació de les llavors 3.2.8. Sanitat 3.3. Especificacions tècniques per a la producció de planter 3.3.1. Planters i almàixeres: qüestions bàsiques 3.3.1.1 Modalitats i tipus de planter 3.3.2. El planter ecològic 3.3.3. El procés productiu 3.3.4. Instal·lacions per a la producció de planter 3.3.4.1. Ubicació del sementer 3.3.4.2. Estructures de protecció 3.3.4.3. El cas dels hivernacles 3.3.4.4. Estalvi i eficiència energètica en instal·lacions de protecció 3.3.4.5. Utilització d’energies renovables als hivernacles 3.3.4.6. Instal·lacions de reg 3.3.5. Matèries primeres per a la producció de planter 3.3.5.1. Llavor 3.3.5.2. Substrats 3.3.5.3. Safates o recipients per a la sembra 3.3.5.4. Fertilitzants 3.3.6. Sanitat en producció de planter
4. Anàlisi del sector 4.1. Marc legal 4.1.1. Introducció 4.1.1.1. Les llavors 4.1.1.2. Normativa ecològica 4.1.2. Producció ecològica de llavors 4.1.2.1. Títol de multiplicador 4.1.2.2. Passaport fi tosanitari 4.1.2.3. Registre de l’activitat 4.1.2.4. Normativa del CCPAE 4.1.3. Producció ecològica de planter 4.1.3.1. Registre de l’activitat 4.1.3.2. Reglamentació 4.1.3.3. Normativa del CCPAE 4.1.4. Sanitat en la producció de llavors i planter 4.1.5. Registres de varietats 4.1.6. Etiquetatge 4.1.6.1. Etiquetatge de la llavor 4.1.6.2. Etiquetatge del planter 4.1.6.3. Etiquetatge de la producció ecològica 4.1.7. Comercialització de llavors i planter ecològics 4.1.8. Ús de varietats locals 4.1.9. Conclusions 4.2. Distribució i venda de llavors i planter ecològics 4.2.1. Estratègies de comercialització 4.2.1.1. El producte 4.2.1.2. Estratègies de màrqueting i de promoció 4.2.1.3. Recursos i infraestructura comercial 4.2.2. Models de distribució i canals de comercialització 4.3. Diagnosi del sector 4.3.1. Les llavors 4.3.2. El planter 4.3.3. La realitat a Catalunya
Annexos Annex 1. Bancs de germoplasma Annex 2. Classificació de les hortícoles segons el tipus de reproducció, fecundació i pol·linització. Nombre de parentals necessaris per preservar la diversitat genètica de la varietat Annex 3. Pautes agronòmiques per a la sembra Annex 4. Morfologia i fisiologia de la flor i de la producció de llavor Annex 5. Pautes agronòmiques per a la collita Annex 6. Què s’entén per agroecologia Annex 7. Regles per a l’estalvi i l’eficiència energètica als hivernacles Annex 8. Directori d’empreses proveïdores de llavors i planters ecològics certificats
Bibliografia